ISZKASZENTGYÖRGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8043 Iszkaszentgyörgy, Kastély u. 8. +36 22 596 191 igazgatoiszkaiskola@gmail.com OM: 030117

Iszkaiskola

Fenntartó: Székesfehérvári Tankerületi Központ 8000 Székesfehérvár, Petőfi S. u. 5.

Alapítvány

Az "Iszkaszentgyörgyi Általános Iskoláért" Alapítvány 2007-ben azzal a céllal jött létre a településen, hogy az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Pedagógiai programjában és éves munkatervében szereplő feladatokat támogassa, elősegítse megvalósulásukat

Kiemelt szerepe van az iskolai rendezvények, kulturális programok megvalósításában, ezek anyagi támogatásában, és a szervezés lebonyolításában. Az alapítvány hozzájárul foglalkoztató és sporteszközök beszerzéséhez, a kiemelkedően tehetséges tanulók munkájának jutalmazásához, figyelmet szentel a szociálisan rászoruló tanulók segítésére.

Az alapítvány programjait és működését nagyban segítik a pályázati források, illetve a szülői, települési támogatások, felajánlások és az SZJA 1 %.

Alapítvány adószáma: 18501025-1-07

Számlaszám: Magnet Bank 16200247-10002955

Horváth Zsuzsa - alapítványi kuratórium elnöke

Kréta
eKréta
piramis
Ökoiskola