ISZKASZENTGYÖRGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

 

Hírek

 

Hódítsd meg a biteket! Informatikai verseny

 

Az ELTE Informatika Kar szervezi hazánkban a Hódítsd meg a biteket! nemzetközi informatikai verseny magyarországi fordulóját. Ezen iskolánk felsős tanulói is részt vettek, melyen nagyon szép eredmények születtek.

Kiemelkedik Somogyi Vera 5. osztályos tanuló, aki 7. helyezést ért el a 6800 induló közül. Gratulálunk!

A verseny leírásáról a http://e-hod.elte.hu/ oldalon lehet bővebben olvasni.

Az idei év eredménye a Versenyek oldalon olvasható.

 

 

MosolyManó karácsonyi adománygyűjtő akció

 

 

 

A Határtalanul program szakmai beszámolója a Diákönkormányzat menüben érhető el.

 

 

A magyar népmese napja

 

Hol volt, hol nem volt, a Fejér megyei tájon innen, de a faluközponton túl, volt egyszer egy kastély. Abban a kastélyban éldegélt 77 alsós gyermek tanítóstul, pedagógusostul.

Egyszer hírül vették, hogy szeptember 30-án tanítók, óvónők és könyvtárosok szerte az országban nagy ünnepet tartanak, nevezetesen Benedek Elek születésnapját. S mi más célból, mint abból, hogy a mai gyermekek megismerjék, a régiek pedig újra megszeressék azt a csodálatos világot, amelyek a mesékben rejlenek.

 

Ebből nem szabad nekik sem kimaradni! Nosza, gyorsan összefogtak, a Nyúlpásztort tanórákon feldolgozták, délutánokon lerajzolták, díszletnek megfestették, Miki bácsival eljátszatták. Igen ám, de hol vannak a próbatételek? Szegény fejeik gondolkodóba estek, hogy már mostan mit is csináljanak. Drága jó pedagógusaik megtanították őket hamuban sült pogácsát készíteni, s a 77 gyermeket aztán 7 csoportra osztották, talpukra „útilaput kötöttek”, kezükbe menetlevelet adtak. Vándortarisznyáikat biztos, ami biztos, telipakolták varázstárgyakkal, s elbocsájtották őket világgá. Azaz dehogy világgá, hanem szerencsét próbálni!

 

Hosszú útjuk során a gyerekek gólyalábakon keltek át a megáradt folyókon, a szorgosabbak lencsét válogattak, a kevésbé restek várat építettek, az élesebb eszűek meséket szőttek, s miután kifogták még az aranyhalat is, meselevest is főzhettek kondérban. Hanem attól aztán nagyon jóllaktak. A végén a sok próbatételtől kifáradtan leheveredtek a tantermekben, diafilmet néztek, s máig is élnek, ha meg nem haltak.

 

                                                                      Kovács Orsolya tanító

 

 

További képek az iskolakezdésről, könyvtárlátogatásról a képek menüben található.

 

 

Megtekinthető a Nevelési-oktatási közzétételi lista az MK 229/2012 kr. 23. § szerint 2019/2020 dokumentum pdf formátumban.

 

 

BÚCSÚZUNK ...

 

 

Tóth Béláné, Kékes Szabó Ibolya az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola nyugalmazott tanára, életének 88. esztendejében elhunyt. Pedagógusképesítést, orosz nyelvszakos tanári diplomát a Szegedi Állami Pedagógiai Főiskolán szerzett 1952-ben kezdett tanítani. Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskolába Kislángról érkezett. Iskolánkban 1966. szeptember 1-1986- ig, nyugdíjba vonulásáig tanított. Pályája során a nyelvtanítás mellett, osztályfőnöki és munkaközösség-vezetői feladatokat is ellátott. Szakmai, módszertani ismeretei kiválóak voltak. Tanítványai szerették. Emlékét tisztelettel megőrizzük.

                                                                            

                                                                                                             Szonn Ibolya Mária

 

 

Becsengetés előtti gondolatok a változásról

 

Minden évben a nyári szünet végéhez közeledve, hírt szoktunk adni a tanévkezdésről, a nyári táborok eseményeiről, a leendő elsősökről, várható kiemelkedő programokról és változásokról.

Én most ez utóbbi témában szeretnék néhány gondolatot megosztani az iszkaszentgyörgyi olvasókkal annak kapcsán, hogy elérkezett a változás ideje, az idő, az én időm, amikor az aktív pedagógus évek végéhez közeledve át kell adnom a stafétát. A tanév végi ballagó nyolcadikos diákok egyik útravaló gondolataként azt az idézetet választottam, hogy:

„ Ami jön fogadd el, ami múlik engedd el, csak a változás örök!"

Persze tanácsot adni könnyű, de amikor az ember érintetté válik, akkor megélni az elfogadást, nehezebb. Ugyanakkor az élet törvényszerűségei akaratunktól függetlenül működnek.

 

Pedagógus pályámat 1973-ban kezdtem, 46 év a pályán.

1990 óta tanítok az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskolában. Amikor beléptem a kastélyiskola ajtaján éreztem, ez varázslatos környezet. Szerencsés vagyok, hogy ilyen gyönyörű, patinás, megigéző hely lehet a munkahelyem. Akár diákként, akár pedagógusként, iskolai dolgozóként örökké kedves emlék marad a gondolatainkban, hiszen második otthonunk.

Akkor, fiatalként nem is jutott eszembe, hogy valaha elérkezik a nyugdíjba vonulás ideje. A hozzám hasonló korú kollégák egy-egy megjegyzése, hogy már alig várják a nyugdíjas éveket, csak olyan szinten jutott el, hogy jó nektek, mi meg sem érjük azt az időt. Aztán amikor megérjük, lehet, hogy másként látjuk, még sem olyan teljes az örömünk. El kezdünk számolni, és olyan hihetetlennek tűnik az egész, hogy így elszaladt az idő.

 

A nők korát egy idő után titokban szokták tartani, de ettől nem áll meg az idő, nem maradunk fiatalabbak. A számok, tények. Én 2019. februárjában betöltöttem a 64-et, elérve ezzel az öregségi nyugdíjkorhatárt. Úgy éreztem még tudnék pár évet dolgozni intézményvezetőként, ezért úgy gondoltam megpályázom még újra az igazgatói beosztást.

 

Köszönöm kollégáimnak, az önkormányzat képviselő-testületének, s mindazoknak, akik hittek bennem, bíztak bennem, mellettem álltak és támogattak. Számomra komoly erkölcsi támogatást jelentett, és az eddigi Iszkaszentgyörgyön töltött 28 év pedagógusi, ebből 10 év iskolaigazgatói munkám elismerését. A pályázat elbírálásánál az államtitkári döntés nem támogatta az újabb öt éves ciklusra történő megbízást. Tárgyilagosan végig gondolva valóban furcsa lett volna : 64+5= 69, 70?

 

Hogyan tovább? Tették fel sokan a kérdést.

Az élet nem áll meg, megy minden a maga útján.

A magam részéről, beadtam a nyugdíj kérelmemet.

A nyugdíjazási eljárás szabályainak megfelelően még négy hónapot tanítok, amit a „sétálóidő” követ. Ha a szükség úgy hozza, nyugdíjas óraadóként visszatérek. Viszont ez a zenetanítást nem érinti, tehát a szintetizátoroktatás folyamatosan működik. Az Oktatási Hivatal megbízásából továbbra is végzem az országos pedagógusminősítési és tanfelügyelői tevékenységem. Unatkozni, biztosan nem fogok. A helyi iskola, „kastélyiskola” az iszkaszentgyörgyi gyerekek nevelésének ügye, továbbra is szívügyem marad, és ezt helyi szinten, vagy tágabb környezetben is képviselni fogom.

Az iskolai működést tekintve a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint az igazgatóhelyettes, az igazgató teljes joggal felruházott helyettese. A 2019/2020-as tanév indítását is ő kapja feladatul. Így az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskolában a tankerületi igazgató az átmeneti időben Kissné Szalai Ágnest bízta meg az igazgatói teendők ellátásával. Nem lesz egyszerű feladat, egy személyben helyettes és megbízott igazgató.

 

Halász Eszter tanító néni helyettesítésére régi-új kolléganő érkezett hozzánk, Pap Ernőné Kovács Éva , aki hazatért Iszkaszentgyörgyre.

Iskolánk jelenleg 152 tanulóval kezdi a tanévet. A tankönyveket már kiszállították, új interaktív panelt szereltek fel a tavalyi hetedikesek osztályába, tehát szeptember 2-án kezdődhet a tanítás.

 

                                                                                      Szonn Ibolya Mária leköszönő igazgató

 

 

2019. évi Idegennyelvi kompetenciamérés eredményei

2019. május 22-én országos idegen nyelvi kompetenciamérésen vett részt minden általános iskola 6. és 8. osztályos tanulója. Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskolában a tanított idegen nyelv az angol.

A felmérés 2 részből állt. Egy olvasott és egy hallott szövegértési feladatsorból.

Az elérhető pontszám területenként 6. osztályban 15-15, összesen 30 pont, 8. osztályban 20-20, összesen 40 pont volt.

A nyelvvizsgák is hasonlóképpen épülnek fel, csak ott kiegészül még szóbeli vizsgarésszel is. Jellemző, hogy a nyelvvizsgákon a hallott szövegértés szokott nehezebben menni.

Az országos mérés összehasonlító eredményei még nem állnak rendelkezésünkre, azokra még akár egy évet is várni kell.

A 6. és 8. osztályos eredmények letölthető innen

 

 

                                                                                        Szonn Ibolya Mária iskolaigazgató

 

 

Határtalanul! program

 

Iskolánk tanulói a Határtalanul! program keretében Torockóig mentek. Erről egy rövid összefoglalás olvashatunk a oldalán, illetve letőlthető pdf formátumban: pdf

 

 

Beiratkozáshoz szükséges információk, mellékletek:

Beíratás időpontja 2019 2020

Beiratkozás 1.sz. melléklet_Életvitel szerű lakcím nyilatkozat 2019 2020

Beiratkozás 2.sz melléklet_Tv.képviselő nyilatkozat_2019 2020

Beiratkozás 3. sz. melléklet_Nyilatkozat_egésznapos iskola 2019 2020

Beiratkozás 4. sz. melléklet_Nyilatkozat-saját_2019 2020

Beiratkozás 5. sz. Nyilatkozati lap - hit- és erkölcstan_2019 2020

 

 

Felvételi eljárásrend tájékoztató

 

A felvételi eljárásrend letölthető pdf formátumban innen.

 


 

Adó 1%

 

Iszkaszentgyörgyi Közművelődési és Szabadidősport Egyesület adószáma:

18488113-1-07

Ezzel a IKSZE (néptáncosok) is  támogatást nyer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Letölthető mellékletek:

2. számú melléklet - Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról

3. számú melléklet - Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról

 

 

 

Iskola éves programterve

Felkerült honlapunkra az iskola 2018/2019 tanév iskolai programja. A dokumentum megtekinthető az alábbi linken:

Összesített ütemterv, naptári terv 2018/2019.

 

 

 

 
 
 


 
  
 
  
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz