ISZKASZENTGYÖRGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8043 Iszkaszentgyörgy, Kastély u. 8. +36 22 596 191 igazgatoiszkaiskola@gmail.com OM: 030117

Iszkaiskola

Fenntartó: Székesfehérvári Tankerületi Központ 8000 Székesfehérvár, Petőfi S. u. 5.

Rólunk

1735-ben teszik az első említést az iszkaszentgyörgyi kastélyról, melyet Amadé Antal építtetett. 1800-ban az Amadék eladták a kastélyt Bajzáth József veszprémi püspöknek, s az ő fia, Bajzáth György jelentős építkezéseket folytatott. Tőle a kastélyt lánya, Valéria örökölte, aki gróf Pappenheim Sándorhoz ment feleségül. A következő jelentős kastélyátépítés a fia, Pappenheim Siegfried nevéhez fűződik. Felesége - gróf Károlyi Erzsébet (gróf Károlyi Mihály nővére) - hozományából a nyugati melléképületet teljesen újjáépíttette Gabriel Seidl tervei alapján. Ez az építkezés 1908-ra fejeződött be.

Osztálylétszámaink ideálisak, átlagosan 15-25 tanuló tanul egy osztályban. Délután 4 alsós napközi csoport és két tanulószoba működik. Közel 30 diákunk más településről jár iskolánkba. Moháról, Bakonykútiból, Isztimérről, Kincsesbányáról, Sárkeresztesről, Székesfehérvárról. A földszinti részen az alsó tagozatos évfolyamok számára négy tanterem, két kisebb terem kiscsoportos foglalkozások tartására, valamint melegítőkonyhával ellátott étkező található. Az emeleti részben a felső tagozatos évfolyamok tantermei, a számítástechnika terem, az igazgatói iroda, a tanári szoba, a gazdasági iroda, valamint a galériából kialakított zsibongó található. Erről a szintről is és az udvarról is megközelíthető a "Vörös terem", mely díszteremként is használható, képzőművészeti kiállítások, bemutatók, versenyek rendezésére is alkalmas. A manzárd emeletén kialakított oktatótermek szakkörök, hittanórák, zeneórák, gyógypedagógiai, logopédiai foglalkozások helyszínei. Itt található az iskolai és nevelői könyvtár. Könyvtárunk videótárral is rendelkezik.

A tornatermünk a Művelődési Ház szárnyon található, amely méltó körülményeket biztosít a hagyományos iskolai ünnepélyek, műsoros estek, bálok megtartására, rendezésére. Az osztályonkénti heti öt testnevelés óra megtartásához a kis tornatermet is igénybe vesszük. A néptánc órákat a néptánc teremben és a kis tornateremben tartjuk. Az iskolaudvaron festői környezetben bitumenes kézilabdapálya épült, kosárlabda, és streetball palánkokat is felszereltünk. Tantervünk kiemelt fejlesztési területei: Matematikai logika, szövegértő- szövegalkotó képesség fejlesztése, idegennyelvi kompetenciák fejlesztése. Az oktatott élő idegen nyelv az angol, melyet tanulóink emelt óraszámban tanulhatnak. Intézményünkben fejlesztő pedagógus, utazó gyógypedagógus és utazó logopédus segíti a nehézségekkel küzdő kisdiákok haladását. Ötödik osztályban tanulóink honismeretet is tanulnak. Az oktatást számos szakkör és tehetséggondozó foglalkozás segíti. Délutánonként matematika, magyar, dráma, természetismeret, angol, bütykölő (kézműves), ének-zene, furulya szakkörök és énekkarok működnek. Az iskola a tanulók sokoldalú fejlesztése érdekében együttműködik művészeti alapiskolákkal. A székesfehérvári Csitáry Emil Művészeti Alapiskola szintetizátort, a szintén székesfehérvári Kodály Zoltán Művészeti Alapiskola néptáncot oktat hat csoportban. A helyszín iskolánk épülete. Az iskola tanárai, tanítói minden tehetséges tanulónak lehetőséget biztosítanak sport és tanulmányi versenyeken való részvételre.

Kréta
eKréta
piramis
Ökoiskola