ISZKASZENTGYÖRGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8043 Iszkaszentgyörgy, Kastély u. 8. +36 22 596 191 titkar@iszkaiskola.hu OM: 030117

Iszkaiskola

Fenntartó: Székesfehérvári Tankerületi Központ 8000 Székesfehérvár, Petőfi S. u. 5.

Vizuális kultúra szakos tanári állás

Székesfehérvári Tankerületi Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola
vizuális kultúra szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2021.09.01-2022.06.15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 4 órás

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8043 Iszkaszentgyörgy, Kastély út 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: rajz tanítása felső tagozaton

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•         Főiskola,
•         magyar állampolgárság
•         cselekvőképesség
•         90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (sikeres pályázat esetén)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
•         a pályázó szakmai önéletrajza
•         a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koncz Gábor intézményvezető nyújt, a 0622/596-192 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola 8043 Iszkaszentgyörgy, Kastély út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/072/01578-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: vizuális kultúra szakos tanár.
•         Elektronikus úton Koncz Gábor intézményvezető részére a igazgatoiszkaiskola@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 10.

kreta
ekreta

Nyitvatartási idő:

07:00 – 18:00

<< 2024 április >>
hétkedszecsüpénszovas
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
piramis
okoiskola