ISZKASZENTGYÖRGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8043 Iszkaszentgyörgy, Kastély u. 8. +36 22 596 191 titkar@iszkaiskola.hu OM: 030117

Iszkaiskola

Fenntartó: Székesfehérvári Tankerületi Központ 8000 Székesfehérvár, Petőfi S. u. 5.

Bemutatkozás

„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.”

(Szent-Györgyi Albert)

Az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola a település Amadé-Bajzáth-Pappenheim kastély épületében közúti forgalomtól elzárt biztonságos, egészséges levegőjű, ideális erdei környezetben fogadja a tanulókat 1. osztálytól 8. osztályig. Az intézmény ellátja a helyi tanköteles gyerekek beiskolázását, de szívesen látja a szomszédos településekről érkező iskolásokat is.

Oktató-nevelő munkánk célja, hogy minden gyermek eljusson saját képességeinek a csúcsára, tehetségét több irányban is kibontakoztathassa, szilárd alapismereteket szerezzen, és biztos alapkészségeket sajátítson el. Kiemelt feladatnak tartjuk tanulóink felkészítését az eredményes továbbtanulásra.

Iskolánk befogadóképessége 160 fő. A nevelőtestületet 19 szakmailag jól felkészült, hivatását szerető pedagógus alkotja. Munkájukat 5 fő technikai dolgozó segíti a mindennapokban. Intézményünkben fejlesztő pedagógus, utazó gyógypedagógus és utazó logopédus segíti a nehézségekkel küzdő kisdiákok haladását, gyógytestnevelő és hitoktatók foglalkoznak az itt tanulókkal.

Osztálylétszámaink ideálisak, átlagosan 15-25 tanuló tanul egy osztályban. Az épület földszinti részén az alsó tagozatos évfolyamok számára négy tanterem, két kisebb terem kiscsoportos foglalkozások tartására, valamint melegítőkonyhával ellátott étkező található. Az emeleti részben a felső tagozatos évfolyamok tantermei, a számítástechnika terem, az igazgatói iroda, a tanári szoba, a gazdasági iroda, valamint a galériából kialakított zsibongó található. Erről a szintről is és az udvarról is megközelíthető a “Vörös terem”, mely díszteremként is használható, képzőművészeti kiállítások, bemutatók, versenyek rendezésére is alkalmas. A manzárd emeletén kialakított oktatótermek szakkörök, hittanórák, zeneórák, gyógypedagógiai, logopédiai foglalkozások helyszínei. Itt található az iskolai és nevelői könyvtár. Könyvtárunk videótárral is rendelkezik.

A tornatermünk a Művelődési Ház szárnyon található, amely méltó körülményeket biztosít a hagyományos iskolai ünnepélyek, műsoros estek, bálok megtartására, rendezésére. Az osztályonkénti heti öt testnevelés óra megtartásához a kis tornatermet is igénybe vesszük.

Az iskolaudvaron festői környezetben, jó levegőn, biztonságban tölthetik a diákok az óraközi szüneteket, a különböző kint végezhető testmozgásokra a bitumenes kézilabdapálya, kosárlabda, és streetball palánkok adnak lehetőséget.

Tantervünk kiemelt fejlesztési területei: matematikai logika, szövegértő- szövegalkotó képesség fejlesztése, idegennyelvi kompetenciák fejlesztése. Az oktatott élő idegen nyelv az angol, melyet tanulóink emelt óraszámban tanulhatnak. Ötödik osztályban tanulóink honismeretet is tanulnak. Az oktatást számos szakkör és tehetséggondozó foglalkozás segíti, délutánonként matematika, magyar, dráma, angol szakkörök és énekkarok működnek. Iskolánk tanárai, tanítói minden tehetséges tanulónak lehetőséget biztosítanak sport és tanulmányi versenyeken való részvételre.

Tanulóink sokoldalú fejlesztése érdekében együttműködünk művészeti alapiskolákkal. A székesfehérvári Csitáry Emil Művészeti Alapiskola szintetizátort, a szintén székesfehérvári Kodály Zoltán Művészeti Alapiskola néptáncot oktat. Ezek helyszíne szintén iskolánk épülete.

kreta
ekreta

Nyitvatartási idő:

07:00 – 18:00

<< 2024 május >>
hétkedszecsüpénszovas
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
piramis
okoiskola