ISZKASZENTGYÖRGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8043 Iszkaszentgyörgy, Kastély u. 8. +36 22 596 191 titkar@iszkaiskola.hu OM: 030117

Iszkaiskola

Fenntartó: Székesfehérvári Tankerületi Központ 8000 Székesfehérvár, Petőfi S. u. 5.

Étkezés

  • Az étkezést igénybe vevő jogosultak az étkezésért személyi térítési díjat kötelesek fizetni az önkormányzat határozatában meghatározott mértékben
  • ha az ellátást betegség, vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást 14 óráig az intézmény élelmezésvezetőjénél írásban be kell jelenteni. A bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. A 14 óra után jelzett hiányzások esetén az étkezés csak a második naptól mondható le.
  • ha a jogosult a távolmaradás után újra igényli az ellátást, azt is előző nap 14 óráig szükséges bejelenteni, ellenkező esetben az ellátást nem tudjuk biztosítani.
  • A térítési díjat az ellátottaknak egy hónapra előre kell befizetni. Ha az adott hónapra fizetendő térítési díj összege kevesebb, mint a ténylegesen befizetett összeg, az előre befizetett térítési díjat a következő díjfizetés alkalmával be kell számítani.
  • Amennyiben a fizetendő térítési díj összege növekszik, a befizetett és a ténylegesen fizetendő összeg különbözetét visszamenőleg meg kell téríteni.
  • Az étkezési térítési díj számlán megjelölt pontos összegét minden esetben a számlán feltüntetett fizetési határidőig az Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvoda és Konya bankszámlájára banki utalással kell befizetni.11736006-16698543
  • Az átutalás során a közlemény rovatba az ellátást igénybevevő nevét és/vagy a számla sorszámát kérem, feltüntetni szíveskedjenek.
  • az étkezéssel kapcsolatban minden változást (előfizetést, lemondást) az élelmezésvezetőnél írásban szükséges bejelenteni.
  • Az étkezési kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolásokat (emelt összegű családi pótlék, három vagy több gyermekes kedvezmény, rendszeres gyermekvédelmi segély) szintén az élelmezésvezetőhöz szükséges eljuttatni.

Az élelmezésvezető elérhetősége: iszka.ovoda@gmail.com

Aktuális étlap 02.05. – 02.09.
Aktuális étlap 02.12. – 02.16.
Aktuális étlap 02.19. – 02.23.
Aktuális étlap 02.29. – 03.01.kreta
ekreta

Nyitvatartási idő:

07:00 – 18:00

<< 2024 február >>
hétkedszecsüpénszovas
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
piramis
okoiskola