ISZKASZENTGYÖRGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8043 Iszkaszentgyörgy, Kastély u. 8. +36 22 596 191 titkar@iszkaiskola.hu OM: 030117

Iszkaiskola

Fenntartó: Székesfehérvári Tankerületi Központ 8000 Székesfehérvár, Petőfi S. u. 5.

Könyvtár-bármely szakos tanár állás

Székesfehérvári Tankerületi Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola
könyvtár-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2021.09.01- 2021.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 15 órás
A munkavégzés helye: Fejér megye, 8043 Iszkaszentgyörgy, Kastély út 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: könyvtáros és pedagógiai feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:
•         Főiskola,
•         cselekvőképesség
•         magyar állampolgárság
•         90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (sikeres pályázat esetén),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Főiskola, informatika szakos tanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
•         a pályázó szakmai önéletrajza,
•         a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koncz Gábor intézményvezető nyújt, a 0622/596-191 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola 8043 Iszkaszentgyörgy, Kastély út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/072/01241-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtár-bármely szakos tanár.
•         Elektronikus úton Koncz Gábor intézményvezető részére a igazgatoiszkaiskola@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A határozott idejű közalkalmazotti jogviszony a felek egyetértése esetén 2022.január 1-től határozatlan idejűvé válik.

kreta
ekreta

Nyitvatartási idő:

07:00 – 18:00

<< 2024 május >>
hétkedszecsüpénszovas
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
piramis
okoiskola